Bất động sản Quận 8

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
3.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.8x14 m2
2.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.1x6 m2
3.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.78x9 m2
13 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x10 m2
4.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.4x12 m2
7 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.8x16 m2
4.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x11 m2
2.75Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x5.1 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15.7 m2
1.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x4 m2
8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.5x14 m2
4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x14 m2
10.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.4x18 m2
6.4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x11 m2
5.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.7x14.8 m2
890 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x7 m2
7.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x15.3 m2
6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.4x10.5 m2
5.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.1x14 m2
2.45Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 5.1x5 m2
7.1Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x18 m2
1.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x4 m2
4.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.4x15.8 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.15x14 m2