Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
41.8Tỷ
 • Loại:
 • Diện tích: 16x30 m2
25 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.6x19 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x25 m2
8.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.8x18 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x32.8 m2
8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x25 m2
17Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x18 m2
16Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6.5x20 m2
10.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x22 m2
8.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x16 m2
10.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.4x18 m2
7.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x15.3 m2
11.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x20 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x14 m2
6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.1x21 m2
7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 70 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x6 m2
14Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 112.5 m2
7.1Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x18 m2
7Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 65 m2
8.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x21 m2
15.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 86 m2
12.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x12 m2