Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.8x16 m2
10Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x14 m2
6.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.75x14.5 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 9.5x15 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.6x25 m2
15Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.2x15 m2
8.65Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
11Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
6.4Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x20 m2
11.8Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4.7x26 m2
8.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
26Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x15 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x11 m2
8.65Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
7.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.3x16.4 m2
13.1Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x19 m2
18.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x18 m2
8.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
18.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x20 m2
6.75Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.9x18 m2
4.35Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x14 m2