Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
9.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x15 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x18 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x15 m2
12Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x23 m2
20Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.6x23 m2
7.35Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x11 m2
8.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x10 m2
11Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
3.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x14 m2
11Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
7.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x13 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8.5x19 m2
27Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.4x29 m2
8.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x16 m2
18Tỷ
 • Loại:
 • Diện tích: 4x15 m2
6.7Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 3.5x18 m2
10Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x23 m2
5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 125 m2
4.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x14 m2
11.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x11 m2
15Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.2x15 m2
16Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 165 m2