Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
15.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 86 m2
12.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x12 m2
16Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.7x20 m2
7.4Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
30 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 160 m2
7.4Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x9 m2
11Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x33 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x13.5 m2
18.1Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 148.5 m2
7.94Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 72 m2
30 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 144 m2
25 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 110 m2
12 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x12 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 80 m2
9.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 119 m2
18.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 149 m2
26.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 228 m2
18.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 148.5 m2
10.7Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 275 m2
24.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 81 m2
7.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x18 m2
18.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 125 m2
3.55Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 34 m2