Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
5.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x17.5 m2
9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6.3x18 m2
25Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7.5x26 m2
28Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 10.8x27 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.45x11.7 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x24 m2
21Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x28 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2
7.75Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
8.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.6x16 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 12x20 m2
15.9Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 11.5x18.5 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x8 m2
4.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 2.9x14 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x7.5 m2
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x26 m2
12.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x15 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x16 m2
11Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x10 m2
8.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
13Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x15 m2
15.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 11x20 m2
8.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x20 m2
6.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x18.7 m2