Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
15Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 277 m2
25 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
8.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 52 m2
7.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.2x16.8 m2
8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x15 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.2x12.4 m2
9.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
8.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
10.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 66 m2
10.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x19 m2
9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.8x16 m2
6.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x25 m2
15Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x22.5 m2
8.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
7.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.3x12.5 m2
5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x10 m2
8.1Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x16 m2
9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x33 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x20 m2
175Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 170 m2
36.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x25 m2
6Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 5x18 m2
35Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 13x24 m2