Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
12Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
14Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x22 m2
7.85Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.6x18 m2
13Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x20 m2
13Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x20 m2
3.35Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x6 m2
41Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 148 m2
80 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x20 m2
7.3Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 100 m2
6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 79.5 m2
8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.55x15 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x25 m2
6.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 70.5 m2
9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 115 m2
7.3Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 100 m2
19.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 600 m2
7.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
34.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 144 m2
25 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.5x12 m2
4.97Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x17 m2
7.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
28Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 160 m2
30 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 110 m2