Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
9.55Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.1x18 m2
12.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x25 m2
5.4Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 8x25 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x17 m2
21 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.2x20 m2
5.4Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 8x25 m2
18.1Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7.7x18 m2
27 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x37 m2
1.98Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x7 m2
5.55Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2
15.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.8x20 m2
14Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x19 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.2x20 m2
9.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x15 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x20 m2
13.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
34Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 7.6x46 m2
9.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
9.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x19 m2
9.4Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x16 m2
25 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x10 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
20.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x25 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.77x25 m2