Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
16Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.4x24 m2
20Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x20 m2
23Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 460 m2
6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x15 m2
7.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2
13Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 400 m2
15Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 114 m2
21Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 208 m2
6.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.05x12.5 m2
6.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.6x15.3 m2
2.25Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 117 m2
6.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.1x24 m2
13.26Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 165.8 m2
35Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 303.8 m2
8.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x15 m2
15Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 114 m2
21Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 208 m2
10Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 10x20 m2
13Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 400 m2
3.97Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x12 m2
17Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8x20 m2
7.8Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 147 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x13 m2