Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
9.4Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 5x16 m2
7.2Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4x19 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8.5x19 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2
28Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 12x25 m2
7.2Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4x19 m2
16Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.2x19 m2
5.5Tỷ
 • Loại:
 • Diện tích: 10751 m2
19Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x21 m2
12 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x12 m2
30 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.3x10.5 m2
14Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x18 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x19 m2
2.85Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x10 m2
8.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x14 m2
7.2Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 5x32 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.7x13.5 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.7x13.5 m2
32Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 8x40 m2
35Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 10.8x25 m2
35Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 10.8x25 m2
7.2Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 5x32 m2
9.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x23 m2