Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
30 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x26 m2
1.29Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 2.5x10 m2
6.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
5.35Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
25.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7.6x25 m2
6.85Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x13 m2
8.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x13.5 m2
22.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8x20 m2
14Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2
6.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.2x29 m2
24Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.2x22 m2
6.95Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
6.95Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
11Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
7.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x15 m2
60 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x15 m2
9.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 9.25x15 m2
22Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x30 m2
8.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x17.5 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.6x19.72 m2
5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 9x56 m2
7.8Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 4.8x21 m2