Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
16Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x21 m2
17.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x20 m2
6.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x14 m2
16Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8x21.5 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
22Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6.8x25 m2
45 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 67.86 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.23x17 m2
7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
17.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 192 m2
9Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 117.1 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.6x9.1 m2
13Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
20Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.4x32.74 m2
7.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.3x16 m2
2.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x8 m2
7.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 68 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x15 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x10 m2
89Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 230 m2
7.6Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 68 m2
8.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
89Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 230 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.4x26 m2