Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
12.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x12.9 m2
25 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x15 m2
52.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 12x40 m2
6.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.35x19 m2
2.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.2x7 m2
15Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x26 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x15 m2
27.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 12x19 m2
8.4Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.3x18 m2
9.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16.7 m2
6.55Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x19.5 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.1x14.5 m2
6.1Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.6x15.7 m2
6.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x14 m2
18.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.3x23 m2
9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x19 m2
15Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x26 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.8x16.7 m2
10Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
1.29Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 2.5x10 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.4x8 m2
9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2