Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
82.87Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 1657.4 m2
17Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 165 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16.2 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x17 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2
8.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 62 m2
14Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x22 m2
15Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x18 m2
7.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
9.13Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.3x30 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x21 m2
20Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x18 m2
6.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.1x13 m2
7.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.64x20 m2
5.35Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4x17.5 m2
7.4Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.55x14 m2
12Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 150 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x18 m2
35 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.2x18 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x19 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
3.35Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x12 m2
6.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2