Bất động sản BIỆT THỰ

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
6.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x15 m2
13Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 6x16 m2
13Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 6x16 m2
12Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 6.1x16 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 6x20 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8x18 m2
33.4Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 300 m2
20.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8x25 m2
16Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 10x16 m2
33 Triệu
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 7x30 m2
33Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 296.1 m2
16Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8x21.5 m2
16Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8x21.5 m2
16Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8x21.5 m2
17.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8x22 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8.5x19 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 10.7335x106.691 m2
4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x12 m2
18Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 10x20 m2
3.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x12 m2
3.8Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 135 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x16 m2
4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.4x12 m2
43Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 280 m2