Bất động sản BIỆT THỰ

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
18Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 10x20 m2
3.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x12 m2
3.8Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 135 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x16 m2
4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.4x12 m2
43Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 280 m2
20.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 400 m2
4.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15.5 m2
5.95Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 105 m2
76Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 454 m2
4.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x11 m2
5.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 105 m2
2.85Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x10 m2
2.4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x9 m2
2.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x9 m2
4.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x23 m2
3.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x9 m2
12.96Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8.5x19.5 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 160 m2
1.88Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x7 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x8 m2
7.6Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 9x19.5 m2
20.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 400 m2
13.2Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8.2x17.3 m2