Bất động sản Nhà Nát

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
4.9Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 3.7x20 m2
2.95Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4x11 m2
30 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x19 m2
13.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 80 m2
4.1Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 4x18 m2
2.35Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 41 m2
2.5Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 27 m2
1.62Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.2x10 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 4x16 m2
4.9Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 3.7x15.2 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 6x12 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.8x18 m2
3.25Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 7x10.2 m2
3.4Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 5.5x10 m2
3.25Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 5.5x13.7 m2
2.45Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 3.44x16 m2