Bất động sản NHÀ ĐẤT HẺM TRÊN 3m

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
4.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x14 m2
4.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x14 m2
1.96Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x16 m2
4.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x9 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x10 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.4x15 m2
7.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x16 m2
4.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x20 m2
7Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 9.2x21 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x20 m2
750 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x5.5 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x9 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.4x15 m2
5.4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15 m2
1.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 32 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 112 m2
2.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.8x6 m2
7.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.5x14 m2
2.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 53 m2
6.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x15 m2
2.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x9 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x9 m2
2.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x8 m2
7Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 9.2x21 m2