Bất động sản ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
4.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 9.5x15 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 4.2x12.02 m2
2.4Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 4.5x16 m2
17Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 8x18 m2
3.7Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 7x18 m2
21Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 12.5x25 m2
2.11Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 6.5x25 m2
5.75Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 4.3x17 m2
9.94Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 7.8x14.5 m2
3.3Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 100 m2
3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.4x9 m2
8.2Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 12x18 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 150 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 200 m2
22.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 7.5x20 m2
7Tỷ
 • Loại:
 • Diện tích: 55 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 96 m2
2.2Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 3x12 m2
7.7Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 3x13.72 m2
800 Triệu
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 90 m2
8Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 6x21 m2
13.75Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 11x25 m2
3.45Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 5x23 m2
3.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6.8x13 m2