Bất động sản BÁN KHÁCH SẠN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
15.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x13 m2
24Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8.05x17.4 m2
18.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x26 m2
15.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x16 m2
14.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 319 m2
26Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 160 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 125 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.4x20 m2
7.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 90 m2
19Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x20 m2
10Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x20 m2
14Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.3x20 m2
40Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 12x18 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 10x40 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2