Bất động sản Bán căn hộ

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
3.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 50 m2
4.65Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 131 m2
1.5Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 67 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 68 m2
1.95Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 72 m2
3.2Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 85 m2
2.7Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 72 m2
4.9Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 5x13 m2
2.5Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 110 m2
400 Triệu
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 4x8 m2
2.05Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 100 m2
2.3Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 136 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 135 m2
1.2Tỷ
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 3.4x12 m2
36Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 10x18.5 m2