• Bán gấp nhà 2 lầu sân thượng mặt tiền hẻm 266 đường Tôn Đản Quận 4.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Tôn Đản, Quận 4

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4.3x13 m2

  Giá bán 4.6 Tỷ

  Bán gấp nhà 2 lầu sân thượng mặt tiền hẻm 266 đường Tôn Đản Quận 4.

  Chi tiết Ngày đăng: 19-01-2021

 • Bán nhà 2 lầu mặt tiền hẻm xe hơi 30 đường Lâm Văn Bền quận 7.

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Lâm Văn Bền , Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 3.2x15 m2

  Giá bán 6.3 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu mặt tiền hẻm xe hơi 30 đường Lâm Văn Bền quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 27-06-2020

 • Bán nhà 1 lầu hẻm 435 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4.5x10 m2

  Giá bán 1.45 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu hẻm 435 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 19-01-2021

 • Bán nhà 2 lầu đúc SHR hẻm 67 đường Đào Tông Nguyên Huyện Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Đào Tông Nguyên, Huyện Nhà Bè

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 5.3x10 m2

  Giá bán 4.3 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu đúc SHR hẻm 67 đường Đào Tông Nguyên Huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 19-01-2021

 • Bán nhà cấp 4 mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát Huyện Nhà Bè.

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Nhà Cấp 4

  Diện tích 4.8x27 m2

  Giá bán 9.2 Tỷ

  Bán nhà cấp 4 mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát Huyện Nhà Bè.

  Chi tiết Ngày đăng: 19-01-2021

 • Bán nhà 1 lầu hướng nam hẻm 62 đường Lâm Văn Bền Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Lâm Văn Bền, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x9 m2

  Giá bán 3.6 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu hướng nam hẻm 62 đường Lâm Văn Bền Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 19-01-2021

 • Bán nhà 3 lầu hẻm xe hơi 4m 308 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7.

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x11 m2

  Giá bán 5.7 Tỷ

  Bán nhà 3 lầu hẻm xe hơi 4m 308 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 19-01-2021

 • Bán nhà 2 lầu đúc 53m2 hẻm 67 đường Đào Tông Nguyên Huyện Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Đào Tông Nguyên, Huyện Nhà Bè

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 5.3x10 m2

  Giá bán 4.3 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu đúc 53m2 hẻm 67 đường Đào Tông Nguyên Huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 19-01-2021

 • Bán nhà 1 lửng SHR hẻm 935 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7.

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.5x15 m2

  Giá bán 2.78 Tỷ

  Bán nhà 1 lửng SHR hẻm 935 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 19-01-2021

 • Bán nhà 1 lầu mới đẹp SHR hẻm 1886 đường Huỳnh Tấn Phát Huyện Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.5x13 m2

  Giá bán 3.1 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu mới đẹp SHR hẻm 1886 đường Huỳnh Tấn Phát Huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 24-11-2020

 • Bán dãy nhà trọ 44 phòng mặt tiền hẻm 1645 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7.

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà trọ

  Diện tích 10x20 m2

  Giá bán 14.5 Tỷ

  Bán dãy nhà trọ 44 phòng mặt tiền hẻm 1645 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 18-01-2021

 • Bán nhà 1 lầu ĐSH hẻm 3m 2144 đường Huỳnh Tấn Phát Huyện Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.2x8 m2

  Giá bán 1.42 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu ĐSH hẻm 3m 2144 đường Huỳnh Tấn Phát Huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 18-01-2021

 • Bán nhà phố 2 lầu mặt tiền hẻm đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7.

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Phố

  Diện tích 5x17 m2

  Giá bán 6 Tỷ

  Bán nhà phố 2 lầu mặt tiền hẻm đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 18-01-2021

 • Bán gấp nhà 1 lầu đúc hẻm 1886 đường Huỳnh Tấn Phát Huyện Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.5x13 m2

  Giá bán 3.1 Tỷ

  Bán gấp nhà 1 lầu đúc hẻm 1886 đường Huỳnh Tấn Phát Huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 29-10-2020

 • Bán nhà 2 lầu sang trọng hẻm 1768 đường Huỳnh Tấn Phát Huyện Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.3x7.5 m2

  Giá bán 1.65 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu sang trọng hẻm 1768 đường Huỳnh Tấn Phát Huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 07-01-2021

 • Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm xe hơi 2295 đường Huỳnh Tấn Phát Huyện Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 3.5x6 m2

  Giá bán 1.42 Tỷ

  Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm xe hơi 2295 đường Huỳnh Tấn Phát Huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 17-12-2020

 • Bán nhà 1 lầu mới 100% hẻm 477 đường Lê Văn Lương Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Lê Văn Lương, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.6x8 m2

  Giá bán 1.67 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu mới 100% hẻm 477 đường Lê Văn Lương Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 06-10-2020

 • Bán nhà 1 lầu hẻm 1627 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 44 m2

  Giá bán 1.05 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu hẻm 1627 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 18-01-2021

 • Bán nhà 1 lầu SHC hẻm 2056 đường Huỳnh Tấn Phát Huyện Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.8x10 m2

  Giá bán 1.59 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu SHC hẻm 2056 đường Huỳnh Tấn Phát Huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 30-12-2020

 • Bán nhà mới 100% hẻm xe hơi 6m 1942 đường Huỳnh Tấn Phát KP6 Huyện Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 3x12 m2

  Giá bán 1.68 Tỷ

  Bán nhà mới 100% hẻm xe hơi 6m 1942 đường Huỳnh Tấn Phát KP6 Huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 21-12-2020

 • Bán dãy nhà trọ mặt tiền hẻm 1645 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7.

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà trọ

  Diện tích 10x20 m2

  Giá bán 14.5 Tỷ

  Bán dãy nhà trọ mặt tiền hẻm 1645 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 18-01-2021

 • Bán nhà 2 lầu 4pn đẹp hẻm xe hơi 1806 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x14 m2

  Giá bán 4.25 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu 4pn đẹp hẻm xe hơi 1806 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 27-08-2020

 • Bán nhà phố 3 lầu thiết kế hiện đại hẻm 7m đường Hưng Phú Quận 8

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Quận 8, Quận 8

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 5x14.5 m2

  Giá bán 8.2 Tỷ

  Bán nhà phố 3 lầu thiết kế hiện đại hẻm 7m đường Hưng Phú Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 18-01-2021

 • Bán nhà 2 lầu sân thượng hẻm ĐS 10 đường Phú Thuận Quận 7.

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Đường số 10 - Đường Phú Thuận, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x8 m2

  Giá bán 4.4 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu sân thượng hẻm ĐS 10 đường Phú Thuận Quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 18-01-2021