Bất động sản của nhân viên Thanh Thúy

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x20 m2
5.4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15 m2
8.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x9 m2
2.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x8 m2
1.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x5 m2
2.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x7 m2
7.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.5x14 m2
17Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x18 m2
16Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6.5x20 m2
4.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 10.7508x106.699 m2
10.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x22 m2
6.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15 m2
4.25Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x8 m2
7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 70 m2
18.1Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x25 m2
800 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x4.5 m2
670 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x4 m2
1.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.2x8 m2
2.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.3x7.1 m2
7.2Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 4.8x20 m2
4.35Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x12 m2
7.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x22 m2
4.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2