Bất động sản của nhân viên Thanh Thúy

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
5.55Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.9x10 m2
11Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
7.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x16 m2
13.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.1x22 m2
4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x12 m2
11Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 6x20 m2
2.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 2.8x10 m2
13.1Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x19 m2
18.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x18 m2
7.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x19 m2
8.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
18.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x20 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 4.2x12.02 m2
6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.8x18 m2
4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x12 m2
6.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 6x12 m2
11Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
3.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x10 m2
27.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 12x19 m2
4.35Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.5x12 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x17 m2
21 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.2x20 m2