Bất động sản của nhân viên Quốc Tuấn

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
18.75Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 12.5x20 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.6x14 m2
2.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.6x9 m2
9.55Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.1x18 m2
12.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x25 m2
3.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.7x11 m2
7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x13 m2
6.15Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.1x19 m2
2.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x8 m2
4.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x12 m2
6.25Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x17 m2
3.8Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 4.2x17 m2
2.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x17 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
2.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x9 m2
1.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.1x5.3 m2
2.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x6 m2
2.13Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x6 m2
2.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x8 m2
3.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x8.5 m2
3.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 12x4 m2
5.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x17.35 m2
6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x16 m2
8 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 33 m2