Bất động sản của nhân viên Quốc Tuấn

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 6x19 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x25 m2
2.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x9 m2
3.85Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x12 m2
14Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x20 m2
4.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x12 m2
8.7Tỷ
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 5x18 m2
13Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x20 m2
2.58Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 70 m2
2.98Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5.3x11 m2
18.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 148.5 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x12 m2
18.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x25 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x16 m2
5.2Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 5x20 m2
6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x15 m2
4.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15 m2
3.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x14 m2
3.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x10 m2
89Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 230 m2
4.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x15 m2
14Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x22 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x37 m2