Bất động sản của nhân viên Mr Trực

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
7.4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15 m2
2.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 43 m2
2.8Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4x13 m2
5.4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x18 m2
18.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x25 m2
10.8Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 5.5x20 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x13 m2
2.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.7x10 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 4.2x20 m2
5.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x13 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x12 m2
3.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.4x17.5 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.5x15 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.8x19 m2
4.25Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x16 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.9x21 m2
3.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x9 m2
6.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x12 m2
3.82Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.2x14 m2
1.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.2x5 m2
27Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.4x29 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x18 m2
720 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x5 m2
8.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5.4x17 m2