Bất động sản của nhân viên Kim Kha

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
4.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x16 m2
3.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x19 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.6x12 m2
780 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x5 m2
1.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 2.7x6 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.6x14 m2
2.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x10 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.2x8 m2
1.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x4 m2
5.2Tỷ
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 4x17 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 6x14 m2
4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x12 m2
4.35Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5.39x10 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x15 m2
1.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x9.5 m2
6.75Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
2.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x9 m2
3.4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x22 m2
16Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.8x15 m2
8.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
9.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
8.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x18 m2
4.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x12 m2