Bất động sản của nhân viên Kim Kha

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
4.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x14 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.4x15 m2
7Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 9.2x21 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 112 m2
2.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.8x6 m2
7.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.5x14 m2
2.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 53 m2
7Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 9.2x21 m2
2.68Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5.8x14 m2
5.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x18 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2
3.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 96 m2
3.78Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x14 m2
8.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 8.5x18.5 m2
1.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x4 m2
8.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x16 m2
1.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 21.6 m2
4.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x17 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x6 m2
1.18Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x14 m2
820 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.5x4.5 m2
3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 6x8 m2
2.85Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5.25x10 m2
1.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.5x12.5 m2