Bất động sản của nhân viên Ngọc Bích

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
4.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x14 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x9 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.4x15 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.8x18 m2
870 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.2x5 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x14 m2
3.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x12 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x12 m2
2.75Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x10 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x12 m2
1.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.4x5 m2
4.45Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 48 m2
4.85Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x12 m2
3.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 50 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x13 m2
1.28Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x12 m2
3.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.75x12 m2
3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x7 m2
3.8Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 135 m2
2.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.84x9 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x6 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2
3.88Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2
2.55Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x7 m2