Bất động sản của nhân viên Ngọc Bích

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
4.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x16 m2
10Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x14 m2
850 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x6 m2
850 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x4 m2
970 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x8 m2
1.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5.5x5 m2
2.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x8 m2
5.55Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2
1.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x9 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.25x12 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 9.3x11 m2
5.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 7x15 m2
750 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x5 m2
3.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x9 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.6x14 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x19 m2
3.4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x21 m2
2.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x12 m2
2.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x13 m2
2.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.1x12.5 m2
3.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x7.5 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.8x19 m2
1.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x10 m2
3.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x8 m2