Bất động sản của nhân viên Ngọc Bích

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
3.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
2.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 24 m2
7.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 40 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 108 m2
1.27Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 22.5 m2
2.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 81.7 m2
2.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 18 m2
6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 56 m2
2.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 28.8 m2
1.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 25.6 m2
1.82Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 46.2 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 51.6 m2
1.43Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30 m2
30 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 71.4 m2
2.95Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 69 m2
2.57Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 80 m2
2.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 43.75 m2
750 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 16 m2
17.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.7x20 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 90 m2
3.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 64 m2
7.6Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 100 m2
3.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 37 m2
2.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 32 m2