Bất động sản của nhân viên Minh Hưng

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
3.55Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.7x12 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.5x13 m2
3.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.7x11 m2
6.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2
8.65Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
1.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x9 m2
2.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x14 m2
3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x20 m2
3.15Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 8.23x11 m2
3.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x11.2 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x13 m2
2.75Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x10 m2
2.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x10 m2
2.45Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5.2x14.5 m2
2.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x13 m2
3.75Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.7x11 m2
3.4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x17 m2
2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x11 m2
25 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x10 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x13.5 m2
7.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x12 m2
2.75Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 7.5x11 m2
8.1Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
3.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x7.4 m2