Bất động sản của nhân viên Minh Hưng

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
1.96Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x16 m2
25 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.6x19 m2
4.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x9 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x10 m2
7.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x16 m2
4.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x20 m2
2.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x18 m2
2.25Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x14 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x8 m2
8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x25 m2
6.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15 m2
4.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.6x14 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 6x13.5 m2
4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.3x14 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5.2x12 m2
3.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 8x12 m2
6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.1x21 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x8 m2
3.1Tỷ
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 6x8 m2
3.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x18 m2
1.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x7 m2
1.53Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.2x8 m2
4.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x15 m2
1.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 28.8 m2