Bất động sản của nhân viên Thanh Vũ Q8

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
3.9Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4.12x12 m2
3.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.9x14.5 m2
4.35Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x14 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x11.6 m2
7.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.5x14 m2
3.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.1x11 m2
4.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x13.4 m2
4.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x15 m2
6.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.6x14 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.1x14.5 m2
6.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.5x18 m2
12Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x10 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.8x14 m2
7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x17 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x20 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.15x11 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.4x9 m2
3.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x11 m2
4.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.7x11 m2
2.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x6 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.55x19.5 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.3x22 m2
4.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.4x15.8 m2
11Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x33 m2