Bất động sản của nhân viên Ngọc Diễm

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
1.13Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x6 m2
1.18Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x9 m2
820 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.5x6 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.4x12.5 m2
3.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.2x10 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x15 m2
2.2Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 76 m2
6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x11 m2
1.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.3x12.5 m2
5.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.7x15 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 9.3x11 m2
2.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x9 m2
3.9Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4.16x17 m2
1.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.2x5 m2
4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x10 m2
3.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x10 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x17 m2
8.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x16 m2
1.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x8 m2
7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 100 m2
2.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x8 m2
7.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x16 m2
1.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 8.7x4 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 9.5x15 m2