Bất động sản của nhân viên Ngọc Diễm

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
35Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 530 m2
4.58Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.7x18 m2
3.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x19 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x13 m2
3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5.4x11 m2
3.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x14.5 m2
4.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.55x22 m2
1.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 8.7x4 m2
3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x15 m2
4.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x21 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2
17.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8x22 m2
3.7Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 6.5x13 m2
14.85Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 239.5 m2
16Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8x21.5 m2
2.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.6x6 m2
14 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
1.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x5 m2
15 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.5x15 m2
1.78Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x7 m2
4.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x16 m2
1.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.1x5 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8.5x19 m2