Bất động sản của nhân viên Ms Thùy Q8

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
5.35Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.5x14.7 m2
4.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x13 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x14 m2
3.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 2.85x8.68 m2
7.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.3x16.4 m2
7.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.3x16.4 m2
5.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x13.5 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x8.2 m2
5.35Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x20 m2
9.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.7x16 m2
3.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.3x11.8 m2
16Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x17.3 m2
4.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x15.4 m2
3.98Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 6x10 m2
4.9Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 3.7x20 m2
3.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 8x6 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.6x13.5 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x14.7 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x14.4 m2
12.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x19 m2
2.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x8.6 m2
6.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x18 m2
3.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.8x12.3 m2
3.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x7 m2