Bất động sản của nhân viên Quốc Bảo

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
1.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 20 m2
4 Triệu
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 13.2 m2
4 Triệu
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 20 m2
6 Triệu
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 50 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 72 m2
3 Triệu
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 15 m2
9 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 50 m2
2.55Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 67 m2
15.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 50 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 36.4 m2
6.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 54 m2
4.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 55 m2
12 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 76 m2
13.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 98.3 m2
15 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 64 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 60.4 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 90 m2
2.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 39 m2
5 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 30 m2
4.15Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 50 m2
50 Triệu
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 4000 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 190 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 170 m2