Bất động sản của nhân viên Quốc Bảo

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
6.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 4x22 m2
15 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2
70 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 10x20 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15 m2
30Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6.35x26 m2
13.9Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 6x22 m2
4.25Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 7x20 m2
105 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x20 m2
16Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 9x16 m2
11Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 4x16 m2
40 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 8x15 m2
75 Triệu
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 165 m2
3.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x12 m2
2.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.1x7 m2
1.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.2x5 m2
5.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x13.5 m2
17.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 148.5 m2
14.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 319 m2
1.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 21.5 m2
10 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 12x6 m2
7.4Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
1.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 21 m2
4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 60 m2