Bất động sản của nhân viên Quốc Bảo

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x13.7 m2
5.55Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2
1.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x5 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
11.8Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4.7x26 m2
2.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x13 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.6x14.5 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 4x16.5 m2
9.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
9.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
17Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 8x18 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 5x16 m2
5.2Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 5x11 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x14 m2
25 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x18 m2
6.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x17.5 m2
11.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
15Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x20 m2
12.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x20 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 7x5.5 m2
4.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x14 m2
6.55Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x13.5 m2