Bất động sản của nhân viên Mr Thiện

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
3.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 58.5 m2
8.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 48 m2
2.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 96 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 70 m2
2.29Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 25.6 m2
6.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 64 m2
980 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 12 m2
14Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 200 m2
1.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 21.6 m2
6.05Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 62 m2
4.38Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 56.7 m2
7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 81.12 m2
3.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 44.45 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 39 m2
2.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40.5 m2
3.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 52 m2
700 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 12.9 m2
1.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 26 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 75.4 m2
1.09Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 21 m2
15.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 96 m2
750 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 20 m2
6.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 70 m2
7.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 80 m2