Bất động sản của nhân viên Mr Thiện

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
1.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 44 m2
6.1Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 90 m2
8.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 82.5 m2
8.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 68 m2
17Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
1.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 60 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 52 m2
9.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 59.5 m2
9.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 82.5 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 82.74 m2
2.69Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 58 m2
1.75Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 28.6 m2
4.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 51.75 m2
9.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 82.5 m2
8.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 80 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 53.35 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 49.2 m2
11Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
3.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 76.5 m2
870 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 16 m2
3.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 32 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 70 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 60.2 m2
1.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 36 m2