Bất động sản của nhân viên Mr Lâm

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 100 m2
2.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 18 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 120 m2
1.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 20 m2
1.99Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 37.4 m2
690 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 15 m2
2.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 19.84 m2
7.95Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 110 m2
8.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 120 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 33.3 m2
5.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 54 m2
1.28Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 21 m2
1.39Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 22.5 m2
14Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 200 m2
3.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 58.5 m2
1.55Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 31.5 m2
2.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 27 m2
4.38Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 55.2 m2
1.66Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 32 m2
2.68Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 33 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 100 m2
3.98Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 64 m2
5.25Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 60 m2