Bất động sản của nhân viên Mr Lâm

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
4.85Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 62.5 m2
6.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 87.4 m2
4.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 67.5 m2
2.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 38.5 m2
6.4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 52 m2
3.89Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 59.15 m2
3.38Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 41.6 m2
4.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 60 m2
1.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 19.2 m2
4.98Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 76.5 m2
15.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 152 m2
2.35Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 30.6 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 48 m2
9.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 81.25 m2
2.98Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 57.75 m2
9.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 112.5 m2
12.2Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: x m2
1.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 28.8 m2
2.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 39 m2
4.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
1.28Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
700 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 24 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 52.5 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 61.2 m2