Bất động sản của nhân viên Mr Lâm

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
2.09Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 25.6 m2
5.99Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 35 m2
5.85Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 58.8 m2
2.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 31.61 m2
3.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 48 m2
30 Triệu
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 240 m2
4.85Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 54 m2
16 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 100 m2
10 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 41 m2
2.57Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 28 m2
12 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 120 m2
40 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 80 m2
4 Triệu
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 25 m2
5.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 64 m2
12 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 28 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 50 m2
28Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 148 m2
3.68Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 36 m2
7 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 24 m2
5 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 25 m2
13.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72.5 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 40 m2
4 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 38.5 m2
9.8Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 220.5 m2