Bất động sản của nhân viên Mr Lâm

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
6.15Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 60 m2
17Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 96 m2
9.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 84 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 48 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 58.5 m2
9.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 59.5 m2
3.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 90 m2
4.19Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 68 m2
2.89Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30.6 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 52 m2
1.75Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 28 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 53.35 m2
6.55Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 60 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 105 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 49.2 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 90 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
2.15Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 39 m2
1.79Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 41.6 m2
3.73Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 24.8 m2
2.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 24 m2
2.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30 m2
4.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 60 m2
2.89Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 37 m2