Bất động sản của nhân viên Mr Lâm

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
2.39Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 21 m2
6.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 60 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 48 m2
3.77Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 40 m2
3.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 33 m2
4.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 45 m2
9.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 76 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 96 m2
1.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 18 m2
2.48Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 21 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 60 m2
3.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
5 Triệu
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 20 m2
5 Triệu
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 25 m2
930 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 25.6 m2
2.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 24 m2
6.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 70 m2
5.55Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 71.4 m2
3.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
3.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 40.25 m2
4.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
8.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 63 m2
4.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 68.5 m2
1.59Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 42 m2