Bất động sản của nhân viên Kim Kha

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 48 m2
4.38Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30 m2
1.28Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 20 m2
5.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 44 m2
3.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 31.2 m2
3.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 31.2 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 60 m2
890 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 15 m2
5.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 60 m2
2.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30 m2
1.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 18 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 60.4 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 90 m2
14 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 48 m2
980 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 36 m2
1.58Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 44 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 65 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 80 m2
8.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 64 m2
4.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 50 m2
4.25Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 52 m2
6.9Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 90 m2
1.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 25.8 m2
3.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2