Bất động sản của nhân viên Văn Hải

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
8.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 79.2 m2
50 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
50 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 80 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x18 m2
10.5Tỷ
 • Loại:
 • Diện tích: 300 m2
2.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x7 m2
6.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x15 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.4x14 m2
4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x13 m2
2.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.8x9 m2
4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x7 m2
15.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 86 m2
30 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 160 m2
2.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 28 m2
18.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 149 m2
24.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 81 m2
7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 55 m2
41Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 148 m2
3.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 48 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 80 m2
4.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 27.2 m2
21Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 150 m2
21Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
12.4Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 68 m2