Bất động sản của nhân viên Văn Hải

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
3.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 56 m2
9.8Tỷ
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 60 m2
22 Triệu
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 96 m2
21.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
8.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 51.2 m2
12Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 63 m2
8Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 108 m2
50 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 84 m2
8.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 40 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 24 m2
27.45Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 100 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x12 m2
13Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 102 m2
4.15Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 30 m2
14.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 162.5 m2
2.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 20 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30 m2
2.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 31.5 m2
2.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 20 m2
49.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 160 m2
12 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x12 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 84 m2
4.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x15 m2