• Bán nhà nát hẻm 85 Nguyễn Văn Quỳ Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 13.4x8.4 m2

  Giá bán 5.3 Tỷ

  Bán nhà nát hẻm 85 Nguyễn Văn Quỳ Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 08-08-2019

 • Bán nhà 1 lững 2 lầu hẻm 1041 Trần Xuân Soạn quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Trần Xuân Soạn , Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x12.5 m2

  Giá bán 5.5 Tỷ

  Bán nhà 1 lững 2 lầu hẻm 1041 Trần Xuân Soạn quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 26-07-2019

 • Bán nhà 1 lầu hẻm 6m 502 Huỳnh Tấn Phát quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4.2x11.61 m2

  Giá bán 4.5 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu hẻm 6m 502 Huỳnh Tấn Phát quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 26-09-2019

 • Bán nhà mới đẹp 2 lầu hẻm xe hơi 28 Đào Tông Nguyên huyện Nhà Bè

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Đào Tông Nguyên, Huyện Nhà Bè

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 5.7x15 m2

  Giá bán 4.1 Tỷ

  Bán nhà mới đẹp 2 lầu hẻm xe hơi 28 Đào Tông Nguyên huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 26-09-2019

 • Bán nhà dịch vụ 1 lững 2 lầu hẻm 1283 Huỳnh Tấn Phát quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x20 m2

  Giá bán 6.3 Tỷ

  Bán nhà dịch vụ 1 lững 2 lầu hẻm 1283 Huỳnh Tấn Phát quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 26-09-2019

 • Bán nhà 1 lầu (nở hậu) hẻm 1452 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 5.35x21.8 m2

  Giá bán 4.6 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu (nở hậu) hẻm 1452 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 26-09-2019

 • Bán gấp nhà cấp 4 11x22m hẻm 502 Huỳnh Tấn Phát quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Cấp 4

  Diện tích 11x22 m2

  Giá bán 9.8 Tỷ

  Bán gấp nhà cấp 4 11x22m hẻm 502 Huỳnh Tấn Phát quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 19-09-2019

 • Bán nhà 2 lầu sân thượng đẹp hẻm 84 Tôn Thất Thuyết quận 4 (có lững).

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Tôn Thất Thuyết, Quận 4

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3x8 m2

  Giá bán 4.4 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu sân thượng đẹp hẻm 84 Tôn Thất Thuyết quận 4 (có lững).

  Chi tiết Ngày đăng: 20-09-2019

 • Bán nhà 2 lầu sân thượng hẻm xe hơi 73 Khánh Hội quận 4.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Khánh Hội , Quận 4

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 5x10 m2

  Giá bán 7.6 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu sân thượng hẻm xe hơi 73 Khánh Hội quận 4.

  Chi tiết Ngày đăng: 18-09-2019

 • Bán nhà 2 lầu mới hẻm 1982 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè (đang hoàn thiện).

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x14 m2

  Giá bán 3.35 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu mới hẻm 1982 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè (đang hoàn thiện).

  Chi tiết Ngày đăng: 25-09-2019

 • Bán nhà 1 lầu mới hẻm 6m 903 (D1) Trần Xuân Soạn quận 7 (Lô nhì).

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Trần Xuân Soạn, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x14 m2

  Giá bán 4.9 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu mới hẻm 6m 903 (D1) Trần Xuân Soạn quận 7 (Lô nhì).

  Chi tiết Ngày đăng: 25-09-2019

 • Bán nhà đẹp 3 tầng hẻm 458 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x10.5 m2

  Giá bán 4.9 Tỷ

  Bán nhà đẹp 3 tầng hẻm 458 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 24-09-2019

 • Bán nhà 1 lửng hẻm 851 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.54x12.5 m2

  Giá bán 2.95 Tỷ

  Bán nhà 1 lửng hẻm 851 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 25-09-2019

 • Bán nhà 1 lầu hẻm 457 Huỳnh Tấn Phát (lô nhì) Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x14 m2

  Giá bán 3.89 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu hẻm 457 Huỳnh Tấn Phát (lô nhì) Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 25-09-2019

 • Bán nhà 3 tầng hẻm xe hơi 147 Nguyễn Thị Thập quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Thị Thập, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x22 m2

  Giá bán 7.3 Tỷ

  Bán nhà 3 tầng hẻm xe hơi 147 Nguyễn Thị Thập quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 25-09-2019

 • Bán nhà hẻm xe hơi 6m 793 Trần Xuân Soạn Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Trần Xuân Soạn, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x20 m2

  Giá bán 12 Tỷ

  Bán nhà hẻm xe hơi 6m 793 Trần Xuân Soạn Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 24-09-2019

 • Bán nhà 1 lững 3 lầu mới 100% hẻm vip 1979 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x17 m2

  Giá bán 5.7 Tỷ

  Bán nhà 1 lững 3 lầu mới 100% hẻm vip 1979 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè.

  Chi tiết Ngày đăng: 24-09-2019

 • Bán nhà 1 lầu hẻm 167 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.5x11.5 m2

  Giá bán 3.8 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu hẻm 167 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 24-09-2019

 • Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi đường Gò Ô Môi Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Gò Ô Môi, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 3x7 m2

  Giá bán 2.4 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi đường Gò Ô Môi Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 24-09-2019

 • Bán nhà cấp 4 hẻm 1206 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3x15 m2

  Giá bán 2.6 Tỷ

  Bán nhà cấp 4 hẻm 1206 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 24-09-2019

 • Bán nhà 1 lững 2 lầu cạnh Lacasa Hoàng Quốc Việt quận 7 (đang hoàn thiện).

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Hoàng Quốc Việt, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4.5x12 m2

  Giá bán 5.9 Tỷ

  Bán nhà 1 lững 2 lầu cạnh Lacasa Hoàng Quốc Việt quận 7 (đang hoàn thiện).

  Chi tiết Ngày đăng: 24-09-2019

 • Bán nhà 3 lầu sân thượng hẻm xe hơi 396 Nguyễn Tất Thành quận 4.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Tất Thành, Quận 4

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 3x8 m2

  Giá bán 4.2 Tỷ

  Bán nhà 3 lầu sân thượng hẻm xe hơi 396 Nguyễn Tất Thành quận 4.

  Chi tiết Ngày đăng: 24-09-2019

 • Bán lô đất hẻm 4m 1982 Huỳnh Tấn Phát huyện Nhà Bè

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Đất Nền

  Diện tích 4x13.5 m2

  Giá bán 2.36 Tỷ

  Bán lô đất hẻm 4m 1982 Huỳnh Tấn Phát huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 24-09-2019

 • Bán nhà cấp 4 hẻm 62 Lâm Văn Bền Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Lâm Văn Bền, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 5.5x14 m2

  Giá bán 4.2 Tỷ

  Bán nhà cấp 4 hẻm 62 Lâm Văn Bền Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 24-09-2019