• Bán nhà 2 lầu 4pn đẹp hẻm xe hơi 1806 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x14 m2

  Giá bán 4.25 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu 4pn đẹp hẻm xe hơi 1806 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 27-08-2020

 • Bán nhà 2 lầu mới đẹp hẻm 20 Thước đường Vĩnh Khánh Quận 4

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Vĩnh Khánh, Quận 4

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.3x8 m2

  Giá bán 4.75 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu mới đẹp hẻm 20 Thước đường Vĩnh Khánh Quận 4

  Chi tiết Ngày đăng: 04-08-2020

 • Bán nhà 1 lầu mới đẹp hẻm 271 đường Lê Văn Lương Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Lê Văn Lương, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.8x10 m2

  Giá bán 3.5 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu mới đẹp hẻm 271 đường Lê Văn Lương Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 01-07-2020

 • Bán nhà 1 lầu mới đẹp hẻm 2279 (Nguyễn Thị Hương) đường Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3x7 m2

  Giá bán 1.49 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu mới đẹp hẻm 2279 (Nguyễn Thị Hương) đường Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 21-08-2020

 • Bán nhà 1 lầu mới đẹp hẻm 791 đường Trần Xuân Soạn Q7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Trần Xuân Soạn, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.5x14 m2

  Giá bán 4.35 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu mới đẹp hẻm 791 đường Trần Xuân Soạn Q7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-07-2020

 • Bán nhà 1 lầu hẻm 1283 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.2x12 m2

  Giá bán 1.25 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu hẻm 1283 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-11-2020

 • Bán nhà mới đẹp mặt tiền hẻm 500 đường Đoàn Văn Bơ quận 4.

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Đoàn Văn Bơ, Quận 4

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x14 m2

  Giá bán 6 Tỷ

  Bán nhà mới đẹp mặt tiền hẻm 500 đường Đoàn Văn Bơ quận 4.

  Chi tiết Ngày đăng: 13-06-2020

 • Bán nhà 1 lững 3 lầu đẹp mặt tiền đường Xóm Chiếu quận 4.

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Xóm Chiếu, Quận 4

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 3.5x8 m2

  Giá bán 4.95 Tỷ

  Bán nhà 1 lững 3 lầu đẹp mặt tiền đường Xóm Chiếu quận 4.

  Chi tiết Ngày đăng: 16-06-2020

 • Bán nhà nhỏ xinh lung linh hẻm 2279 đường Huỳnh Tấn Phát Huyện Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3x7 m2

  Giá bán 1.49 Tỷ

  Bán nhà nhỏ xinh lung linh hẻm 2279 đường Huỳnh Tấn Phát Huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 02-07-2020

 • Bán nhà 1 lầu mới đẹp hẻm 314 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x13 m2

  Giá bán 4.75 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu mới đẹp hẻm 314 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 17-08-2020

 • Bán nhà phố 2 lầu HXH 803 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x17 m2

  Giá bán 5.9 Tỷ

  Bán nhà phố 2 lầu HXH 803 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 25-07-2020

 • Bán căn hộ cao cấp 99m2 The View Riviera Piont Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Văn Tưởng, Quận 7

  Loại Căn Hộ Cao Cấp

  Diện tích 99 m2

  Giá bán 3.8 Tỷ

  Bán căn hộ cao cấp 99m2 The View Riviera Piont Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 21-07-2020

 • Bán nhà 1 lầu mặt tiền hẻm 749 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x12 m2

  Giá bán 4.05 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu mặt tiền hẻm 749 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 08-07-2020

 • Bán nhà 1 lầu đẹp mặt tiền đường số 51 Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Đường số 51, Quận 7

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 3.5x17 m2

  Giá bán 5.9 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu đẹp mặt tiền đường số 51 Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 15-08-2020

 • Bán nhà 1 lầu hẻm 675 Trần Xuân Soạn Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Trần Xuân Soạn, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3x9 m2

  Giá bán 2.45 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu hẻm 675 Trần Xuân Soạn Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 10-08-2019

 • Bán nhà đẹp 3 lầu đường số 13 Cư Xá Ngân Hàng Quận 7.

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Cư Xá Ngân Hàng, Quận 7

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 4x16 m2

  Giá bán 10 Tỷ

  Bán nhà đẹp 3 lầu đường số 13 Cư Xá Ngân Hàng Quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 05-10-2020

 • Bán biệt thự mini mới đẹp HXH 209 Trần Xuân Soạn Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Trần Xuân Soạn, Quận 7

  Loại Nhà biệt thự

  Diện tích 7x14 m2

  Giá bán 8.5 Tỷ

  Bán biệt thự mini mới đẹp HXH 209 Trần Xuân Soạn Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 24-07-2020

 • Bán nhà 1 lầu đẹp đường số 1 (khu Nam Long) Trần Trọng Cung Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3x12 m2

  Giá bán 2.68 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu đẹp đường số 1 (khu Nam Long) Trần Trọng Cung Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 27-08-2020

 • Bán nhà 1 lầu mới góc 2 mặt tiền HXH đường Nguyễn Duy Quận 8

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Duy, Quận 8

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4.6x14.5 m2

  Giá bán 6 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu mới góc 2 mặt tiền HXH đường Nguyễn Duy Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 16-07-2020

 • Bán nhà 3 lầu đẹp mặt tiền đường số Cư xá Ngân Hàng Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Đường số Cư Xá Ngân Hàng, Quận 7

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 4x15.5 m2

  Giá bán 9.8 Tỷ

  Bán nhà 3 lầu đẹp mặt tiền đường số Cư xá Ngân Hàng Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 25-07-2020

 • Bán nhà 2 lầu đẹp sang trọng hẻm 160 đường Nguyễn Văn Quỳ Q7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.5x11 m2

  Giá bán 3.95 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu đẹp sang trọng hẻm 160 đường Nguyễn Văn Quỳ Q7

  Chi tiết Ngày đăng: 26-08-2020

 • Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi đường Nguyễn Thị Hương Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Thị Hương, Huyện Nhà Bè

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 6x12 m2

  Giá bán 2.2 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi đường Nguyễn Thị Hương Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 31-08-2020

 • Bán gấp nhà 2 lầu mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết Quận 4

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Tôn Thất Huyết, Quận 4

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 3.2x10 m2

  Giá bán 6.3 Tỷ

  Bán gấp nhà 2 lầu mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết Quận 4

  Chi tiết Ngày đăng: 13-08-2020

 • Bán nhà 3 lầu hẻm xe hơi 944 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 5x11 m2

  Giá bán 5.7 Tỷ

  Bán nhà 3 lầu hẻm xe hơi 944 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 31-08-2020