Bất động sản mới nhất

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
4.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x16 m2
3.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x19 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.8x16 m2
4.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x16 m2
2.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 2.3x10 m2
10Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x14 m2
5.35Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.5x14.7 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 2.8x18 m2
6.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.75x14.5 m2
5.55Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2
850 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x6 m2
850 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x4 m2
970 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x8 m2
3.9Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4.12x12 m2
1.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5.5x5 m2
3.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.9x14.5 m2
1.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x5 m2
2.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x8 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 9.5x15 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.6x12 m2
5.55Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2
2.75Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4.4x10.5 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 9.3x11 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2