Bất động sản mới nhất

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
41.8Tỷ
 • Loại:
 • Diện tích: 16x30 m2
4.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x14 m2
4.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x14 m2
1.96Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x16 m2
25 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.6x19 m2
4.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x9 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x10 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.4x15 m2
7.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x16 m2
4.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x20 m2
3.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.8x14 m2
2.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.1x6 m2
12Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5.25x11 m2
7Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 9.2x21 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x25 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x20 m2
750 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x5.5 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x9 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.4x15 m2
5.4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15 m2
1.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 32 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 112 m2
2.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.8x6 m2
3.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.78x9 m2