Tổng số bất động sản mua bán nhà đất quận 7: 14241

Sắp xếp   

 • Bán nhà 1 lầu hẻm 2056 Bà Cả đường Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.5x4.5 m2

  Giá bán 650 Triệu

  Bán nhà 1 lầu hẻm 2056 Bà Cả đường Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 07-07-2020

 • Bán nhà 1 lầu hẻm xe hơi 115 đường Phạm Hữu Lầu Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Phạm Hữu Lầu, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 8x10 m2

  Giá bán 5.79 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu hẻm xe hơi 115 đường Phạm Hữu Lầu Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 07-07-2020

 • Bán nhà 3 lầu mới đẹp mặt tiền hẻm đường Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x20 m2

  Giá bán 6.5 Tỷ

  Bán nhà 3 lầu mới đẹp mặt tiền hẻm đường Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 07-07-2020

 • Bán nhà hẻm 176/ đường Nguyễn Thị Thập Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Thị Thập, Quận 7

  Loại Nhà Cấp 4

  Diện tích 4.07x9 m2

  Giá bán 1.2 Tỷ

  Bán nhà hẻm 176/ đường Nguyễn Thị Thập Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 07-07-2020

 • Bán nhà 2 lầu mới đẹp hẻm xe hơi 360 Phạm Hữu Lầu Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Phạm Hữu Lầu, Huyện Nhà Bè

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 3.4x9 m2

  Giá bán 1.89 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu mới đẹp hẻm xe hơi 360 Phạm Hữu Lầu Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 07-07-2020

 • Bán nhà 2 lầu sân thượng mới đẹp đầu đường số 30 với Tân Vĩnh quận 4 (có lững).

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Đường số 30 với Tân Vĩnh, Quận 4

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 4x9 m2

  Giá bán 8.8 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu sân thượng mới đẹp đầu đường số 30 với Tân Vĩnh quận 4 (có lững).

  Chi tiết Ngày đăng: 01-10-2019

 • Bán nhà 1 lầu hẻm 1027 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.3x6.5 m2

  Giá bán 890 Triệu

  Bán nhà 1 lầu hẻm 1027 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 07-07-2020

 • Bán nhà 2 lầu đẹp hẻm 1982 đường Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 5.5x11 m2

  Giá bán 3.45 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu đẹp hẻm 1982 đường Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 07-07-2020

 • Bán gấp nhà 2 lầu hẻm 156 đường Nguyễn Thị Thập Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Thị Thập, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x5 m2

  Giá bán 1.05 Tỷ

  Bán gấp nhà 2 lầu hẻm 156 đường Nguyễn Thị Thập Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 07-07-2020

 • Cho thuê gấp nhà nguyên căn 2 mặt tiền đường Vĩnh Hội quận 4.

  300x200
  Cho thuê
  Đại diện

  Vĩnh Hội, Quận 4

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 4x20 m2

  Giá bán 30 Triệu

  Cho thuê gấp nhà nguyên căn 2 mặt tiền đường Vĩnh Hội quận 4.

  Chi tiết Ngày đăng: 24-02-2020

 • Bán nhà 1 lầu đẹp hẻm xe hơi 1135 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 3x8 m2

  Giá bán 1.55 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu đẹp hẻm xe hơi 1135 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 06-07-2020

 • Bán nhà 2 lầu góc 2 mặt tiền đường Nguyễn Thị Hương (hẻm 2279 cũ) Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Thị Hương, Quận 7

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 4.4x12 m2

  Giá bán 4.5 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu góc 2 mặt tiền đường Nguyễn Thị Hương (hẻm 2279 cũ) Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 06-07-2020

 • Bán nhà mặt tiền hẻm 1206 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.2x7.8 m2

  Giá bán 1.55 Tỷ

  Bán nhà mặt tiền hẻm 1206 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 06-07-2020

 • Bán nhà 2 lầu mới hẻm 2056 đường Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.3x5 m2

  Giá bán 1.05 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu mới hẻm 2056 đường Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 06-07-2020

 • Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi vườn điều đường số 1 Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Vườn Điều, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x11 m2

  Giá bán 4.6 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi vườn điều đường số 1 Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 06-07-2020

 • Bán nhà 1 lầu hẻm 2056 Bà Cả đường Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.5x4.5 m2

  Giá bán 650 Triệu

  Bán nhà 1 lầu hẻm 2056 Bà Cả đường Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 06-07-2020

 • Bán nhà hẻm 791 đường Trần Xuân Soạn Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.8x16 m2

  Giá bán 3.7 Tỷ

  Bán nhà hẻm 791 đường Trần Xuân Soạn Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 06-07-2020

 • Bán nhà phố 2 lầu hẻm xe hơi 803 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát,

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x17 m2

  Giá bán 5.9 Tỷ

  Bán nhà phố 2 lầu hẻm xe hơi 803 đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 06-07-2020

 • Bán nhà 1 lầu mới hẻm 86 đường số 37 Quận 7

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Đường số 37, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3x4.5 m2

  Giá bán 830 Triệu

  Bán nhà 1 lầu mới hẻm 86 đường số 37 Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 06-07-2020

 • Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi 1806 đường Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x14 m2

  Giá bán 4.25 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi 1806 đường Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 06-07-2020