Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
14Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x15 m2
4.25Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x19 m2
9.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.2x20 m2
9.4Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
5.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x21 m2
10.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
10.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 90 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 92 m2
7.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x17.5 m2
3.9Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 3x13 m2
8.1Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.7x10 m2
18 Triệu
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 160 m2