Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
8.4Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
4.85Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7.5x7 m2
12 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x22 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 3.6x15 m2
42 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x26 m2
12.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x20 m2
7.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
1.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x5.2 m2
6.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.9x13 m2
10Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
26.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.1x32 m2
21.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x25 m2
12.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x20 m2
30Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x19 m2
13.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x9 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x11 m2
18 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x14 m2
8.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2
22Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x8 m2
8.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
11Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x18 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x18 m2