Bất động sản Nhà nguyên căn

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
13 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x10 m2
39 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 517 m2
40 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 66 m2
4 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 20 m2
8 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x16 m2
30 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x18 m2
8 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.1x12 m2
15 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 67.5 m2
12 Triệu
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4x20 m2
15 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
24 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x15 m2
12 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 64.48 m2
13 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 64 m2
8 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 70 m2
7 Triệu
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4x12 m2
32 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 80 m2
35 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
12 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 40 m2
20 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.7x12.5 m2
12 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 88 m2
35 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x15 m2
9 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.1x14 m2
12 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15 m2
15 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x14 m2