Bất động sản Nhà nguyên căn

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
25 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 60 m2
40 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
32 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x22 m2
60 Triệu
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 9.4x16.5 m2
20 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 9x12 m2
10 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x12 m2
30 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x23 m2
40 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 11x20 m2
20 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x20 m2
40 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x17 m2
8 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x12 m2
32 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
24 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
10 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.2x13 m2
16 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x14 m2
18 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x15 m2
28 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x26 m2
18 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.5x9.5 m2
25 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2
25 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
18 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2
40 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x13.3 m2
20 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x24 m2
30 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2