Bất động sản Nhà nguyên căn

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
30 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.2x20 m2
26 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x10 m2
35 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x18 m2
35 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x22 m2
40 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.5x21 m2
40 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 12x20 m2
22 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
50 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.5x16 m2
30 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x30 m2
50 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x30 m2
20 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x29 m2
8 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x10 m2
25 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
40 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x20 m2
20 Triệu
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 5.5x15 m2
40 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
12 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.3x17 m2
15 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.7x16.5 m2
12 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x18 m2
24 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
6 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x15 m2
22 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x29 m2
27 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 32x4 m2
27 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2