Bất động sản Nhà nguyên căn

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
2.88Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 20x4 m2
26 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x25 m2
8 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x14 m2
30 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x50 m2
40 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x22 m2
14 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x16 m2
35 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x18 m2
14 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 6.5x20 m2
27 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x26 m2
30 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 2.8x16 m2
23 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6.3x17 m2
45 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x24 m2
4 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x5 m2
7 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 2.7x9 m2
35 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 63 m2
13 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x15 m2