Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
17.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8x22 m2
6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x25 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x19 m2
10.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6.5x20 m2
18.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.3x30 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.53x18.3 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.6x14 m2
14.85Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 239.5 m2
15.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x27.5 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
23Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7.26x27.5 m2
10.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6.5x20 m2
10.6Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 6.5x20 m2
15.5Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 5x27.5 m2
6.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x14 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
8.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2
10 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x25 m2
14 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x22 m2
11Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
27Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 17x7 m2