Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
40Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 447 m2
2.6Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 3.2x9.3 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.4x18 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x37 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.6x25 m2
9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x17 m2
3.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x8 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x17.5 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 64 m2
8.35Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x18 m2
9.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x15 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x14 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 63.75 m2
6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.3x15 m2
23.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 258 m2
10.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 275 m2
12Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x17 m2
10.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x20 m2
65 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 180 m2
9.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x16 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x20 m2
8.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.7x20 m2
15 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 52.5 m2