Bất động sản Nhà nguyên căn

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
7 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x16 m2
34 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
18 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.8x18 m2
38 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x31 m2
16 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x19 m2
9 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x10 m2
10 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x9 m2
18 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x19 m2
20 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x40 m2
25 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x25 m2
80 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
25 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.8x25 m2
13 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5.5x30 m2
15 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x19 m2
50 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
50 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 80 m2
7 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.5x14 m2
13 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x10 m2
7 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.8x16 m2
40 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
20 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 108 m2
9 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 28 m2
13 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x10 m2
60 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 600 m2