Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
16Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7.5x17 m2
7.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x12 m2
8.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x17.5 m2
61.99Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 12x52 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
12 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
4Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
6.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.5x17 m2
7.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x12 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 5x29 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 5x29 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 5x29 m2
9.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
6.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x17 m2
9.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.8x19 m2
12.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x19 m2
9.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
9.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x19 m2
61.99Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 12x52 m2
15.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.5x13 m2
8.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x17.5 m2
28.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 10x18.2 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x26 m2
9.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x19 m2