Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
26.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 228 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x22 m2
18.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 148.5 m2
21Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 208 m2
34.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x18 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2
26.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 228 m2
15Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 7x19 m2
21Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 150 m2
68Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 1100 m2
3.4Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.7x12 m2
4.1Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 145 m2
15.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 144.4 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 86.4 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x14 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x11 m2
14.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 97.2 m2
4.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x17 m2
21Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 150 m2
8.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
21Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 150 m2
21Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
7.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.76x13.2 m2
12.4Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 68 m2